Nicosia
  22447282
22375543
  Nicosia
  22447282
22375543
  Larnaca
  24664325
24664225
  Limassol
  25331391
 
  Nicosia
  22354458
22355631
  Nicosia
  22673191
 
  Nicosia
  22662701
22669554